biuroKR

2016 Hotel restauracja

Lokalizacja: Kraków
Data koncepcji: 2016
Powierzchnia: 250m2
Zadanie: projekt koncepcyjny

Render2 Render4

160930_Katowice_Monopol-Model

CEL

  1. stworzyć przestrzeń łączącą funkcje ogólnodostępnego baru, restauracji oraz szatni na imprezy okolicznościowe
  2. zapewnić lepszą dostępność przestrzeni, wygenerować większe zyski
  3. odświeżyć wystój w nawiązaniu do historycznych detali