Frankfurt n. Menem – competition – I miejsce

Lokalizacja: Frankfurt n. Menem
Data opracowania: 2004

Autorzy: Michał Górski, Michał Obarzanowski, Kinga Raczak

Prowadzenie: dr arch. Wojciech Wicher

Opinia jury: Praca zespołu z Politechniki Krakowskiej cechuje się inteligentnym i czytelnym graficznie podejściem do tematu kształtowania centrum śródmieścia Frankfurtu. Udało się znaleźć prawidłową równowagę między zachowanymi budowlami historycznymi, przestrzenią urbanistyczną, Menem i substancją z lat pięćdziesiątych, częściowo uzupełnioną przez struktury. Autorzy w pełni spełniają kryterium różnorodnego połączenia pieszego w kierunku północ-południe, od centrum w stronę Menu. Ulice i place cechuje wysoka jakość przestrzeni publicznej. Likwidację intensywnego ruchu na Berliner Strasse osiąga się przez przedłużenie tunelu w kierunku wschodnim. Daje to także możliwość nowego ukształtowania zachodniego fragmentu Berliner Strasse. Niezrozumiała jest natomiast zabudowa Paulsplatz, stanowiąca przeszkodę w istniejącej pięknej sekwencji placów od Hauptwache do Menu. Uczestnicy z Krakowa, jako jedyni, proponują układ urbanistyczny w formie tzw. clusters – nakładając na siebie różne warstwy funkcjonalne, z przewagą funkcji mieszkaniowej. Ta propozycja urbanistyczna, kontynuowana w sferze architektury, może bardzo wzbogacić frankfurcką typologię mieszkaniową – zwłaszcza śródmiejską. Nadbrzeże Menu zostało ukształtowane w sposób wielkomiejski i uwolnione od ruchu. Przed placem Romer powstaje kolejny przestrzenny plac, obramowany przy mostach na Menie (Untermain-Brucke i Alte Brucke) dwiema transparentnymi, organicznymi strukturami szklanymi. Struktury te mają wieloraki potencjał użytkowy, także w zimie i przy złej pogodzie. Kładka Eiserne Steg zostaje przedłużona sięgając ku zabudowie. Reasumując – powstała tu realistyczna wizja wysokiej jakości, inspirująca i zwiększająca atrakcyjność śródmieścia Frankfurtu.

 

Urban concept of re-consideration of the Frankfurt historical core is focused on the following three principal rules:
1 – respecting existing and former urban context values in central part of the city
2 – emphasising historical outline in search of the future shape of the downtown
3- setting new functional facilities and structural linkages of the area and / with the vicinity

Regarding these rules the idea of the sustainable development towards connection and coexistence between three different zones of urban structure: re-shaped historic downtown, still growing skyline city and future waterfront of Main river has been established.

These three elements represent three different periods in urban development with the whole variety of architectural forms and urban layers constitute the reality of the city’s core structure.
They have been chosen as the most appropriate elements for representing the past, present and future identity of the downtown of Frankfurt am Main.

 

B