Hotel Warszawa

Location: Warszawa
Execution: 2017
Area netto: 13600m2

 

 

We use the best quality materials in our design solutions. Natural stone such as alabaster, wood, which we combine with steel, glass and concrete.
By using contrasts between colours and textures we want to achieve a deep expression of the interior.

Skillfully composed architectural lighting brings out architectural values of the space, closer and further plans, accents, design details.

Creating places of the highest standards we put emphasis on the functional side of design.

 

W rozwiązaniach projektowych uwzględniamy najlepszej jakości materiały. Kamień naturalny np. alabaster, drewno, które łączymy ze stalą, szkłem, betonem.
Bazując na kontrastach między kolorami, fakturami chcemy osiągnąć głęboką ekspresje wnętrza.
Umiejętnie wkomponowane oświetlenie architektoniczne wydobywa walory architektoniczne przestrzeni, bliższe i dalsze plany, akcenty, detale projektowe.
Kreując miejsca o najwyższych standardach kładziemy nacisk na funkcjonalną stronę projektowania.
B