National Museum Krakow – competition

Lokalizacja: Kraków
Data opracowania: 2015
Pow. netto: 26250m2

1507_sala wystaw_2

Model

Model

 

Koncepcja zmian ekspozycji stałych i czasowych

W koncepcji zaprojektowano uniwersalne przestrzenie wystawiennicze z możliwością wydzielenia mniejszych przestrzeni oraz regularnych modułów. Przestrzeń przeznaczona na ekspozycje czasowe ma możliwość fizycznego wydzielenia, zamknięcia na czas montażu od pozostałych przestrzeni ekspozycyjnych, przesuwnymi ścianami.
Program funkcjonalny, ciągi ewakuacyjne zostały dostosowane do zwiększonej frekwencji muzeum do 6000 zwiedzających dziennie.
Nowy gmach dostosowano do wymagań osób niepełnosprawnych, do wszystkich przestrzeni ekspozycyjnych przewidziano rampy lub windy wygodne dla wszystkich użytkowników. Koncepcja muzeum niweluje bariery komunikacyjne, które do tej pory istniały.
Projektowane przestrzenie są przyjazne dla użytkowników, otwarte dla zwiedzających.

B