Poznan Main Market Square – competition

Podstawowym założeniem koncepcji nowego zagospodarowania i aranżacji przestrzeni Starego Rynku w Poznaniu jest wytworzenie nowej jakościowo wartości w obrębie głównej przestrzeni publicznej zdeterminowanej przez zróżnicowaną stylistycznie zabytkową strukturę zabudowy. W rozumieniu autorów koncepcji ta nowa jakość powinna opierać sie zarówno na istniejących wartościach kompozycyjnych i estetycznych historycznej zabudowy jak i potrzeby stworzenia funkcjonalnej i współczesnej stylistycznie oprawy Starego Rynku.

Koncepcja programowa obejmuje następujące działania
– zachowanie i uporządkowanie ogródków letnich
– rewitalizacja trzech równoległych wnętrz tzw. teatrum
– stworzenie po wschodniej części Starego Rynku uniwersalnego wielofunkcyjnego placu
– stworzenie w skali całego założenia układu wnętrz o zróżnicowanym klimacie i funkcjach

Rozwiązania komunikacyjne
W zakresie ruchu kołowego zakłada się w koncepcji ograniczoną dostępność płyty Starego Rynku na dotychczas obowiązujących zasadach. Nawierzchnia ukształtowana pod dominujący w tej strefie ruch pieszy. Przewiduje sie jedynie zamontowanie dodatkowych oznakowań nawierzchni wydzielających 4,5 m szerokości pas poruszania sie pojazdów mechanicznych wokół starego Rynku z możliwości czasowego parkowania wyłącznie dla celów zaopatrzeniowych – obowiązywać mają zasady typowe dla stref ruchu uspokojonego i ciągów pieszo-jezdnych. Spowolnienie ruchu przy wjazdach do Rynku służy zróżnicowanie kolorystyczne i materiałowe posadzki w pasie okalającym Stary Rynek oraz brak wykształcenia łuków na wlotach ulic.

Koncepcja przestrzenna i rozwiązania materiałowe
Regularna i kwadratowa forma Starego Rynku podkreślona została kilkukrotnym obrysem wykonanym z wykorzystaniem różnych gatunków granitu, w tym istniejących elementów kostki brukowej z granitu gotlandzkiego o różnym odcieniu (zasadnicza płyta Rynku) oraz szarych płyt granitowych 100x70cm w pasie przeznaczonym na ogródki letnie. Uzupełniającym materiałem ma być kostka bazaltowa.

B