House – extension

 

Paweł bought a property in a prestigious district of Krakow. The four-storey block closes the terraced buildings built in the 1960s. 20th century
The existing building turned out to be very non-functional and neglected. What to do? How to rebuild a sculpted body with a non-functional staircase inside. The large, impractical house deterred by its emptiness and deplorable condition.
Paul asked us for help. The challenge for us was to redevelop while maintaining the same building area as required by the local plan. The indicator includes all overhangs above the ground and external stairs. We incorporated all the scattered blocks into one compact block, and the building area remained unchanged. In addition, we moved the internal, central staircase to the side of the building, obtaining a single-space interior on each floor. As a result, a single-family house was created, which can be converted into several independent apartments in the future.
After two years, Paweł was able to move into a completely changed house, where all family members found their haven.

The family villa is an expansion and reconstruction project real estate located in the Oficerski Housing Estate in Krakow.
The building is part of a three-part complex, that’s why the implementation takes into account the existing character of the development and
introduces modern elements.
The investment maintains the building area parameter according to the guidelines of the Local Plan entitled Osiedle Oficerskie.
By designing a staircase outside each floor of the facility has gained a unique space, which may ultimately function as an independent one
living space.
Because the plot has an external wall less than 16 m high the staircase was brought closer to the plot boundary at a distance 1.5m.
The investment is an extension of the building within the current one building line and changes the height of the building to 12 m
in accordance with the Local Plan. The function of the object remains without changes.
The project received a Construction Permit and was implemented completed in 2021.


Paweł kupił nieruchomość w prestiżowej dzielnicy Krakowa. Czterokondygnacyjna bryła zamyka szeregową zabudowę zrealizowaną w latach 60 tych. XX w.
Zastany budynek okazał się bardzo niefunkcjonalny i zaniedbany. Co zrobić? Jak przebudować rozrzeźbioną bryłę z niefunkcjonalną klatką schodowa wewnątrz. Duży, niepraktyczny dom odstraszał pustką i opłakanym stanem.
Paweł poprosił nas o pomoc. Wyzwaniem dla nas była przebudowa z zachowaniem tej samek powierzchni zabudowy, jak nakazywał Miejscowy plan. Wskaźnik uwzględnia wszystkie nadwieszenia nad ziemią oraz zewnętrzne schody. Wszystkie rozrzucone klocki włączyliśmy w jedną kompaktową bryłę, a powierzchnia zabudowy została niezmieniona. Dodatkowo przesunęliśmy wewnętrzną, centralną klatkę schodową na bok budynku, uzyskując jednoprzestrzenne wnętrze na każdej z kondygnacji. W efekcie powstał dom jednorodzinny , który można w przyszłości zamienić na kilka niezależnych mieszkań.
Po dwóch latach Paweł mógł się wprowadzić do gruntownie zmienionego domu , w którym swoją przystań znaleźli wszyscy członkowie rodziny.

 

cooperation: Janusz Brzegowski

współpraca: Janusz Brzegowski

B