Offer

 

One hour  consultation meeting – 150 pln

One hour online consultation meeting – 100 pln

PROJECT + BUILDING PERMIT

Concept – 999,- pln
Technical architectural design up to 150 m2 – 3999,- pln
Detailed construction design – 1999,- pln
Detailed design of the electrical installation – 1999,- pln
Detailed design of water-sewage installation – 1999,- pln
Detailed design of gas installation – 1999,- pln

Land development design 1999,- pln
Water connection design 1999,- pln
Gas connection design 1999,- pln
Sewage connection design 1999,- pln
Electrical connection design 1999,- pln
Design of liquid waste tank 499,- pln
Design of deep well 499,- pln
Entrance design 1499,- pln
Geology 999,- pln
Map for design purposes 1499,- pln

Building permit procedure – 1499,- pln
Energy performance – 1499.pln
Cost estimate – 1499.pln

INTERIOR DESIGN

flat/shop up to 100 m2 – type 1 – arrangements, simplified visualizations – 5999,- pln
flat/shop up to 100 m2 – type 2 – arrangements, realistic visualizations – 7999,- pln

 

EXECUTIVE ON-SITE SUPERVISION

one hour of the supervision – 250,- pln

 

Spotkanie konsultacje – 150 pln

Spotkanie konsultacje online godzina – 100 pln

 

 

 

 

 

PROJEKT + POZWOLENIE NA BUDOWĘ

 1. Koncepcja – 999,- pln
 2. Projekt techniczny architektury do 150 m2 – 3999,- pln
 3. Projekt wykonawczy konstrukcji  – 1999,- pln
 4. Projekt wykonawczy instalacji elektryki – 1999,- pln
 5. Projekt wykonawczy instalacji wod-kan – 1999,- pln
 6. Projekt wykonawczy instalacji gazu – 1999,- pln

 

 1. Projekt Zagospodarowania Terenu 1999,- pln
 2. Projekt Przyłącza Wody 1999,- pln
 3. Projekt Przyłącza Gazu 1999,- pln
 4. Projekt Przyłącza Kanalizacji 1999,- pln
 5. Projekt Przyłącza Elektrycznego 1999,- pln
 6. Projekt Zbiornika na nieczystości ciekłe 499,- pln
 7. Projekt studni głębinowej 499,- pln
 8. Projekt wjazdu 1499,- pln
 9. Geologia 999,- pln
 10. Mapa do celów projektowych 1499,- pln

 

 1. Procedowanie pozwolenia na budowę – 1499,- pln
 2. Charakterystyka energetyczna – 1499,- pln
 3. Kosztorys – 1499,- pln

23

 

 

 

 

 

 

PROJEKT WNĘTRZA

 1. mieszkania/sklepu do 100m2 – typ 1 – aranżacje, uproszczone wizualizacje – 5999,- pln
 2. mieszkania/sklepu do 100m2 – typ 2 – aranżacje, realistyczne wizualizacje – 7999,- pln

4

 

 

 

 

 


NADZORY WYKONAWCZE 
NA BUDOWIE

 1. godzina wykonywanego nadzoru – 250, – pln

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B