Offer

MEETINGS
Consultation meeting in the office 1h 170 pln
Online consultation meeting 1h 150 pln
Consulting meeting on site 200 pln
On-site executive supervision 250 pln
ARCHITECTURAL DESIGN
Conceptual design individual pricing
Construction design individual pricing
Land development project 1999 pln
Technical design according to construction project
Executive design according to construction project
Interior design individual pricing
STRUCTURAL DESIGNS
Executive design of the construction of a house up to 150 m2 1999 pln
INSTALLATION DESIGN
Executive electric installation design 1999 pln
Executive design of water and sewage installation 1999 pln
Executive gas installation design 1999 pln
Water connection design 1999 pln
Gas connection design 1999 pln
Sewage connection design 1999 pln
Electrical connection design 1999 pln
Design of liquid waste tank 499 pln
Deep well design 499 pln
OTHER
Entrance design 1499 pln
Geology 999 pln
Map for design purposes 1499 pln
Building permit procedure 1499 pln
Energy performance 1499 pln
Cost estimate 1999 pln
SPOTKANIA
Spotkanie konsultacyjne w biurze 1h 170 pln
Spotkanie konsultacyjne online 1h 150 pln
Spotkanie konsultacyjne na budowie 200 pln
Nadzór wykonawczy na budowie 250 pln
PROJEKTY ARCHITEKTONICZNE
Projekt koncepcyjny wycena indywidualna
Projekt budowlany wycena indywidualna
Projekt Zagospodarowania Terenu 1999 pln
Projekt techniczny wycena wg projektu budowlanego
Projekt wykonawczy wycena wg projektu budowlanego
Projekt wnętrz wycena indywidualna
PROJEKTY KONSTRUKCYJNE
Projekt wykonawczy konstrukcji  domu do 150m2 1999 pln
PROJEKTY INSTALACYJNE
Projekt wykonawczy instalacji elektryki 1999 pln
Projekt wykonawczy instalacji wod-kan 1999 pln
Projekt wykonawczy instalacji gazu 1999 pln
Projekt Przyłącza Wody 1999 pln
Projekt Przyłącza Gazu 1999 pln
Projekt Przyłącza Kanalizacji 1999 pln
Projekt Przyłącza Elektrycznego 1999 pln
Projekt Zbiornika na nieczystości ciekłe 499 pln
Projekt studni głębinowej 499 pln
INNE
Projekt wjazdu 1499 pln
Geologia 999 pln
Mapa do celów projektowych 1499 pln
Procedowanie pozwolenia na budowę 1499 pln
Charakterystyka energetyczna – 1499 pln
Kosztorys 1999 pln

B